VR-NHN

De organisatie Veiligheidsregio Noord-Holland Noord bestaat uit verschillende onderdelen: de regionale brandweer, de GHOR (geneeskundige hulpverlening), de Gemeenschappelijke Meldkamer, Ambulancezorg Noord-Holland Noord en het Zorg- en Veiligheidshuis. Het fotograferen van deze onderdelen vergt dus iedere keer een andere aanpak.

Back to Top
Return Back
Close Zoom